Wat is de kans van slagen van de energieprojecten?

De vooruitzichten zijn goed, toch is er altijd een kans dat een of zelfs meerdere projecten niet doorgaan.

Hoe worden de Traaise Bouwstenen afbetaald?

Als de projecten klaar zijn om te bouwen en de projectfinanciering rond is kunnen de Bouwstenen worden afbetaald.

Hoe verantwoordt de TREM haar bedrijfsvoering?

De Traaise Energie Maatschappij (TREM) legt verantwoording af aan haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Commissarissen. Het Traais Energie Collectief (TEC) is vertegenwoordigd in beide.

Wie heeft de voorbereidingskosten voor de projecten tot nu toe betaald?

De Brabantse Duurzame Energie Werken (BDEW) heeft de voorbereidingskosten tot nu toe gefinancierd.

Waarom kunnen inwoners mee-investeren?

Door te investeren in Traaise Bouwstenen versterken inwoners de nieuwe energievoorziening op eigen kracht

Wie is de eigenaar van de Traaise Energie Maatschappij?

De Brabantse Duurzame Energie Werken (BDEW, met eigenaar Izzy Projects) is samen met het Traais Energie Collectief aandeelhouder van de Traaise Energie Maatschappij.

Wat zijn Traaise Bouwstenen?

Om belangstellenden de mogelijkheid te bieden te investeren in de projecten van het Traais Energie Collectief geeft de Traaise Energie Maatschappij obligaties uit. Deze obligaties, de zogenoemde Traaise Bouwstenen zijn een lening aan de Traaise Energie Maatschappij.

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven voor Traaise Bouwstenen?

De inschrijving voor Traaise Bouwstenen start op 11 juni 2020. Leden van het Traais Energie Collectief ontvangen per e-mail een uitnodiging om in te schrijven.

Waarom nu investeren in Traaise bouwstenen?

De projecten van het Traais Energie Collectief zijn een eind op weg. Het grootste risico dat de projecten niet slagen is voorbij. Het collectief vindt het daarom nu – in deze laatste fase van de projectvoorbereiding – verantwoord om inwoners te vragen om financieel te participeren. Uiteraard is er geen garantie dat alle projecten met succes worden afgerond.

Terheijdenaren en andere supporters laten met een investering in Traaise Bouwstenen zien dat ze het plan voor een eigen Traaise energievoorziening steunen. Als genoeg Terheijdenaren meedoen kunnen we met recht zeggen dat de Traaise energievoorziening écht van de Terheijdenaren is.

Wat kost een Traaise Bouwsteen?

Om belangstellenden de mogelijkheid te bieden te investeren in de projecten van het Traais Energie Collectief geeft de Traaise Energie Maatschappij obligaties uit, de zogenoemde Traaise Bouwstenen. Een Traaise Bouwsteen kost € 250,-.

Wat levert een Traaise Bouwsteen mij op?

Met je investering in een of meer Traaise Bouwstenen verstrek je een lening aan de Traaise Energie Maatschappij. In ruil hiervoor ontvang je een vaste rente van 7 procent per jaar, naast de aflossing van je inleg. Met de aanschaf van Traaise Bouwstenen draag je bovendien bij aan de realisatie van een eigen lokale duurzame energievoorziening van en voor Terheijdenaren.

Wie kan investeren in Traaise bouwstenen?

Leden van het Traais Energie Collectief kunnen Traaise Bouwstenen kopen. Een lidmaatschap van het Traais Energie Collectief kan door volwassen en minderjarige inwoners van Terheijden worden afgesloten.

Kan ik als minderjarige obligaties kopen?

Ook minderjarigen kunnen inschrijven voor Traaise Bouwstenen. Dat kan alleen met een uniek e-mailadres, dat nog niet bij ons bekend is. Wil je deze inschrijving koppelen aan een bij ons bestaand e-mailadres, neem dan contact met ons op.

Kan ik Traaise Bouwstenen cadeau doen?

Je kunt Traaise Bouwstenen cadeau doen. De ontvanger moet echter zelf inschrijven voor Traaise Bouwstenen, zodat wij zeker weten dat de ontvanger de Bouwstenen ook accepteert. Je geeft immers een of meerdere obligaties aan iemand cadeau en dit kan ook gevolgen hebben voor bv. de belastingaangifte van de ontvanger.

Kan ik Traaise Bouwstenen overdragen?

Deelnemers die in het bezit zijn van Traaise Bouwstenen kunnen deze op elk moment overdragen aan een ander lid of donateur van het Traais Energie Collectief.

Kan ik als organisatie obligaties afnemen?

Ook organisaties / rechtspersonen kunnen inschrijven voor Traaise Bouwstenen. De organisatie / rechtspersoon is in het TREM-portaal altijd gekoppeld aan een primaire contactpersoon.

Hoe kan ik mijn inschrijving voor obligaties wijzigen?

Je persoonsgegevens kan je zelf aanpassen via het TREM-portaal. Wijzigingen in je inschrijving voor Traaise Bouwstenen kun je niet aanpassen in het TREM-portaal. Wil je je inschrijving wijzigen? Neem dan contact met ons op.

Moet ik mijn energieleverancier invullen bij inschrijven obligaties?

In het TREM-portaal kun je je energieleverancier invullen. Dat is niet verplicht en ook niet noodzakelijk voor het inschrijven voor Traaise Bouwstenen.

Hoe gaat de toekenning van Traaise Bouwstenen?

Toewijzing van de Bouwstenen gaat op volgorde van inschrijving. Leden van het Traais Energie Collectief van voor 1 juni 2020 hebben het eerste recht op Traaise Bouwstenen. Daarna zijn leden en donateurs uit het dorp Terheijden, die zich na 1 juni 2020 hebben aangemeld aan de beurt.  Op de derde plaats komen de deelnemers van buiten Terheijden. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk Terheijdenaren de kans om mee te doen.

Wat zijn de risico’s als ik investeer in Traaise Bouwstenen?

De energieprojecten van de Traaise Energie Maatschappij bevinden zich op dit moment nog in de ontwikkelingsfase. In dit stadium zijn er risico’s verbonden aan financiële deelname in de Traaise Energie Maatschappij. De kans is echter nog steeds aanwezig dat projecten om onvoorziene redenen niet door kunnen gaan.

Waar wordt mijn inleg voor gebruikt?

De inleg van de Traaise Bouwstenen wordt gebruikt om de voorbereidingen van de vier projecten van het Traais Energie Collectief (Windmolen de Noord, Zonnepark de Bergen, het Traais Warmtenetwerk en de Energiebrouwerij goed af te ronden. Het is de laatste stap voor de bouw van de projecten.

Mag ik mijn lidmaatschap/donateurschap van TEC opzeggen en toch mijn obligaties houden?

Om obligaties te verkrijgen dien je lid of donateur van het Traais Om obligaties te verkrijgen dien je lid of donateur van het Traais Energie Collectief te zijn. Maar je kunt als je wilt gedurende de looptijd van de obligaties wel je lidmaatschap of donateurschap opzeggen. Je rechten als obligatiehouder blijven ongewijzigd. Als je je lidmaatschap opzegt, heb je geen stemrecht meer op de Algemene Ledenvergadering van TEC.

Moet ik belasting betalen over Traaise Bouwstenen?

Bouwstenen worden door de Belastingdienst gezien als vermogen. Als obligatiehouder ontvang je elk jaar een waardestaat van je obligaties die je kunt gebruiken als bewijs bij je belastingaangifte.

Waarom moet ik de inleg voor Bouwstenen betalen vanaf mijn eigen bankrekening?

De reden hiervoor is dat TREM verantwoordelijk is om procedures te hanteren en maatregelen te nemen om witwassen te voorkomen.