Wat zijn de risico’s als ik investeer in Traaise Bouwstenen?

De energieprojecten van de Traaise Energie Maatschappij bevinden zich op dit moment nog in de ontwikkelingsfase. In dit stadium zijn er risico’s verbonden aan financiële deelname in de Traaise Energie Maatschappij. Een groot deel van de voorbereidingen voor de vier energieprojecten is inmiddels achter de rug; de laatste periode in de voorbereidingen is aangebroken. In deze periode is het risico dat de projecten niet slagen, ten opzichte van een of twee jaar geleden aanzienlijk minder. De kans is echter nog steeds aanwezig dat projecten om onvoorziene redenen niet door kunnen gaan.

Een investering in Traaise Bouwstenen brengt risico’s met zich mee, die worden toegelicht in de informatiebrochure. Meer informatie lees je in de informatiebrochure en voorwaarden.