Wie kan investeren in Traaise bouwstenen?

Leden en donateurs van het Traais Energie Collectief kunnen Traaise Bouwstenen kopen. Een lidmaatschap van het Traais Energie Collectief kan door meerderjarige inwoners van Terheijden worden afgesloten. Minderjarige inwoners van Terheijden kunnen donateur worden van het Traais Energie Collectief.

Belangstellenden van buiten het dorp kunnen ook investeren in Bouwstenen van de Traaise Energie Maatschappij, mits ze donateur zijn van het Traais Energie Collectief. Dit geldt ook voor bedrijven en/of organisaties uit Terheijden en daarbuiten. Terheijdenaren krijgen voorrang bij de toekenning van Traaise Bouwstenen.

Wie nog geen lid of donateur is kan zich via traaiseenergiemaatschappij.nl/investeren
inschrijven voor Bouwstenen en wordt tegelijk lid of donateur van het Traais Energie Collectief.