Wat betaal ik voor Traaise warmte?

Onze prijs voor warmte (verbruikskosten Traaise warmte) is gebaseerd op een kostprijs+ model. Dit model gaat uit van wat het kost om de warmte te maken. Hiervoor vormen investeringen en operationele kosten de basis. Om gezond en rendabel te kunnen zijn zit in deze prijs ook een opslag. Deze opslag is een maatschappelijk verantwoord rendement dat nodig is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Net als andere warmteleveranciers moeten wij voldoen aan het ‘niet meer dan gas principe’. Dit principe is opgenomen in de warmtewet en houdt in dat de prijs voor warmte niet hoger mag zijn dan die van gas. Ook voor de vaste kosten (Vaste bijdrage ruimteverwarming & warm tapwater en Meterhuur) is in de warmtewet een maximaal tarief bepaald.

Kosten

 Van 1 januari 2023 t/m december 2023
Alle bedragen zijn inclusief btw
Vaste bijdrage ruimteverwarming & warm tapwater€ 399,30 per jaar
Verbruikskosten Traaise warmte€ 39,08 per GJ
Meterhuur€ 27,47 per jaar
Tarief voor vaste bijdrage ruimteverwarming, tapwater en meterhuur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI-cijfer.