Hoe worden de Traaise Bouwstenen afbetaald?

Bij afsluiting van de projectvoorbereidingsfase, het moment van financial close, worden de voorfinancieringskosten afbetaald conform afspraken. Financial close is het moment dat de projectfinanciering rond is: de projectvoorbereidingen zijn klaar zijn en de financiering voor de bouw en exploitatie is geregeld. Met het geld uit de projectfinanciering wordt de voorfinanciering afbetaald. Er komt op dat moment onder meer geld vrij voor het terugbetalen van de inleg van de Bouwstenen. (Aan Bouwsteenhouders wordt jaarlijks, vier jaar lang, in september een deel van de inleg plus rente afgelost).

Financial close kun je zo ongeveer vergelijken met het moment van aankoop van een nieuw huis. Wanneer je een huis verkoopt en een nieuw huis koopt, betaal je je oude huis af. De financiering van het oude huis is vergelijkbaar met de voorfinanciering. Hierin heb je geïnvesteerd en misschien wel waarde toegevoegd. Je oude hypotheek wordt op het moment van oversluiten afbetaald. Je nieuwe hypotheek voor je nieuwe huis wordt dan gesloten. Je nieuwe huis is in veel gevallen van hogere waarde dan je oude huis, daarvoor heb je dus meer financiering nodig.

Projectfinanciering

De fase van projectfinanciering omvat de financiering voor bouw en exploitatie van een project. De kosten in deze fase zijn, bijvoorbeeld bij Windmolen de Noord, het bouwklaar maken van de locatie, de aanschaf en bouw van de molen, de kwaliteitscontroles, het beheer (onderhoud en monitoring) gedurende de looptijd. De opbrengsten in deze fase komen uit verkoop van de opgewekte elektriciteit, verkoop van de bijbehorende GVO’s (groencertificaten) en de SDE-subsidie per opgewekte MWh.

De huidige vier projecten van de TREM worden naar verwachting (dat zal de komende tijd duidelijk worden) als portfolio gefinancierd, dat wil zeggen allemaal tegelijk. De totale projectkosten zijn ca. € 30 miljoen. Deze worden gefinancierd door verschillende partijen: eigen vermogen (aandeelhouders anders dan TEC), achtergestelde lening (obligatiehouders, uitgifte na bouwstenen), rijksbijdrage (subsidie) en vreemd vermogen (bank). Daarnaast omvat dit bedrag de kosten van de geprognotiseerde bouw en operationele kosten van de projecten.