Traaise Energie Maatschappij

Met het Traais Energie Collectief bouwen inwoners van Terheijden aan een eigen, duurzame energievoorziening. Zon, wind en warmte van eigen bodem leveren genoeg energie voor ons hele dorp. De opwek, distributie en levering van warmte en stroom organiseert het Traais Energie Collectief in een eigen werkmaatschappij: de Traaise Energie Maatschappij.

Eigen energiebedrijf

De Traaise Energie Maatschappij is een lokaal energiebedrijf waar je je energie kunt afnemen (Traaise warmte, Traaise stroom en transitiegas). De energie die we leveren is duurzaam en in ons eigen dorp opgewekt. De Traaise Energie Maatschappij komt in handen van het Traais Energie Collectief. Zo hebben we als inwoners regie over onze eigen energie.

Stroom uit zon en wind

Zon en wind gaan ons dorp voorzien van duurzame elektriciteit. Dit doen we met Zonnepark de Bergen en Windmolen De Noord. Windmolen de Noord is sinds begin 2023 operationeel. Er ligt een eigen stroomkabel van de molen naar de Energiebrouwerij aan de Schansstraat. Onze stroom is rechtstreeks afkomstig van Windmolen de Noord.

Windmolen De Noord

Windmolen De Noord maakt deel uit van het plan van de Provincie Noord-Brabant voor 28 windturbines langs de A16. Zes van deze molens komen bij knooppunt Zonzeel. Eén ervan, windmolen De Noord, is toegekend aan het Traais Energie Collectief. Sinds begin 2023 draait de Traaise molen en wekt zo’n 10 miljoen kWh stroom op. Daarmee kunnen ruim 2.800 Terheijdense huishoudens per jaar worden voorzien van lokaal opgewekte, duurzame energie.

Zonnepark de Bergen

We werken aan een eigen zonnepark aan de rand van Terheijden. Het Zonnepark de Bergen met ruim 27.000 panelen kan energie opwekken voor ruim 3.000 huishoudens. Dit is meer dan het aantal huishoudens in het dorp. Zo blijft energie over die kan worden omgezet in warmte voor het Traais Warmtenetwerk. Leden van het Traais Energie Collectief, een landschapsarchitect en omwonenden hebben samen een ontwerp voor het zonnepark gemaakt, dat past bij de omgeving en recht doet aan de historie van de plek.

Traais Warmtenetwerk

De Traaise Energie Maatschappij werkt aan een warmtenet in het centrum van Terheijden. Bewoners kunnen met dit netwerk overstappen van gas naar warmte in hun woning. Met warmtepompen die werken op stroom uit de windmolen brengen we de warmte op de juiste temperatuur. Het leveren van warmte aan Terheijdenaren gebeurt door het Eerste Traais Warmtebedrijf. De Traaise Energie Maatschappij is eigenaar van het Eerste Traais Warmtebedrijf.

Partners

De Traaise Energie Maatschappij en het Traais Energie Collectief werken samen met een aantal partners om de energievoorziening voor Terheijden te realiseren.

Izzy Projects BV werkt aan het verduurzamen van de energieproductie, in projecten met de drie componenten lokaal, burgerparticipatie en duurzaam. Izzy Projects is het bedrijf van Pim de Ridder, geboren en getogen in Terheijden en een van de initiatiefnemers van het plan voor een eigen energievoorziening voor het dorp.

De Brabantse Duurzame Energie Werken ontwikkelt participatieve duurzame energieprojecten in West-Brabant. Het bedrijf is opgericht in 2018 om het Traais Energie Collectief te ondersteunen bij de realisatie van een eigen duurzame energievoorziening.

Voor het leveren van warmte werken we samen met de Brabantse warmteleverancier Kelvin. Kelvin is in het bezit van de vereiste leveringsvergunningen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Voor elektriciteit en transitiegas is het Bredase energiebedrijf Hezelaer Energy B.V. onze partner. Dit energiebedrijf is in het bezit van de vereiste leveringsvergunningen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Terheijden is een van de zes dorpen binnen de gemeente Drimmelen. De gemeente Drimmelen heeft als doel energieneutraal in 2040. In 2018 heeft de gemeente Drimmelen een rijksbijdrage van 3,4 miljoen euro van het Rijk ontvangen om het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. De gemeente ondersteunt hiermee het initiatief van het Traais Energie Collectief. Het betreft het Rijksprogramma ‘Aardgasvrije wijken’.