Traaise Energie Maatschappij

Met het Traais Energie Collectief bouwen inwoners van Terheijden aan een eigen, duurzame energievoorziening. Zon, wind en warmte van eigen bodem leveren genoeg energie voor ons hele dorp. De opwek, distributie en levering van warmte, stroom en transitiegas organiseert het Traais Energie Collectief in een eigen werkmaatschappij: de Traaise Energie Maatschappij.

Storingsnummer Traaise warmte

Zit je er even niet warmpjes bij? Of heb je geen warm tapwater? Dat is vervelend! Bel naar: 085 489 64 00 en de storingsmedewerker helpt je verder.

Traaise Energie Maatschappij