Nieuwe voorschotten warmte 2024 bekend

Begin februari is de eerste factuur gestuurd met het aangepaste voorschot voor warmte in 2024. Dit nieuwe voorschot is gebaseerd op de hoeveelheid warmte die in 2023 is gebruikt. Bij sommige gebruikers daalt het voorschot of blijft het nagenoeg gelijk. Voor een andere groep gebruikers stijgt het voorschot.

Het nieuwe voorschot is gecorrigeerd voor de aangesloten periode, indien je nog niet het hele jaar aangesloten was. Als je niet hele jaar was aangesloten is de seizoensinvloed ook mee gecorrigeerd.

Verbruik

We krijgen steeds meer inzicht in het werkelijk verbruik. Het voorschot in 2023 was in behoorlijk wat gevallen te laag ingeschat. We hebben informatie over gemiddeld verbruik van warmte en over het vroegere gasverbruik bij aanvang niet goed meegewogen. Ook hebben we dit niet tijdig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Hiervoor onze excuses. We hebben het voorschotbedrag nu gecorrigeerd zodat er een betere balans komt tussen de voorschotfacturen en de jaarafrekening.

Hoe komt het voorschot voor 2024 tot stand?

Voor het nieuwe voorschot geldt de prijs van €41,58 per GJ. Deze prijs was in 2023 €39,08. Het vastrecht is hierin meegerekend, dat is €399,30 per jaar (gelijk gebleven). Ook de meterhuur zit erin. Deze is €27,47 per jaar (gelijk gebleven). Nieuw in het voorschot is dat er ook de huur van de afgifteset in is opgenomen. Die is €132 per jaar (€11 per maand). Deze verhoging is aangekondigd in het jaargesprek warmte. Iedereen die aangesloten is heeft hierover in december bericht ontvangen (in een verslag van deze bijeenkomst). Dit totaal is gedeeld door 12 maanden.

Jaarafrekening

De jaarafrekening ontvang je half februari. Hierop is je verbruik te zien. Ook zie je hierop of je nog een bedrag terug ontvangt of dat je een bedrag moet bijbetalen. Indien je voorschot is verhoogd adviseren we je er rekening mee te houden dat je nog een bedrag moet bijbetalen, omdat het gefactureerde voorschot in 2023 dan waarschijnlijk niet de kosten dekt.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@traaiseenergiemaatschappij.nl