Bijeenkomst warmte bewoners E-veld 27 maart

De TREM nodigt bewoners van het E-veld uit voor een bijeenkomst warmte op woensdag 27 maart om 19.30 uur in de Energiebrouwerij aan de Schansstraat 17.

In het E-veld leveren we de warmte nu nog met een tijdelijke voorziening. Op termijn willen we deze ombouwen naar een permanente voorziening die duurzamer is en wellicht ook omliggende buurten van warmte kan voorzien.

Hiervoor bestaat nog geen concreet plan. Wel hebben we ideeën hierover. We willen onder meer gebruik maken van onze zonnepanelen op het dak van de schietvereniging en een koppeling maken met de Energiebrouwerij. Ook heeft de techniek die we voor ogen hebben een stuk grond nodig dat we hiervoor kunnen gebruiken. 

Graag lichten we onze ideeën 27 maart toe. Input van bewoners is welkom, zodat we dit kunnen verwerken in de vervolgstappen. Er is uiteraard ook de gelegenheid vragen te stellen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link.

Bewoners hebben een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen in hun mailbox.