Waar wordt de inleg voor gebruikt?

De inleg van de Traaise Bouwstenen wordt gebruikt om de voorbereidingen van de vier projecten van het Traais Energie Collectief (Windmolen De Noord, Zonnepark de Bergen, Traais Warmtenetwerk en de Energiebrouwerij) goed af te ronden. In totaal is hiervoor nog zo’n € 985.000,- nodig. Het betreft onder andere de kosten voor juridische ondersteuning, communicatie en vergunningen.

Garantstelling

Met inleg van de Traaise Bouwstenen kunnen naar verwachting tussen de € 250.000 en
€ 505.000 van de kosten worden gedekt. Brabantse Duurzame Energie Werken BV staat garant voor de financiering van het resterende deel. Als de uitgifte van Traaise Bouwstenen wordt opgehoogd (naar maximaal € 985.000) vermindert de bijdrage van Brabantse Duurzame Energiewerken BV.

De Brabantse Duurzame Energiewerken en Izzy Projects werken sinds de start in 2017 samen met het Traais Energie Collectief aan de ontwikkeling van de Traaise energievoorziening. De bedrijven hebben tot nu het merendeel van de ontwikkelingskosten gefinancierd. De aanleg van de eerste fase van het Traais Warmtenetwerk wordt mede mogelijk gemaakt door een rijksbijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.