Waarom kunnen inwoners mee-investeren?

Waarom financieren we het bedrag dat we nog nodig hebben in de voorfinanciering niet via de kapitaalmarkt? En is het niet logischer om dit resterende bedrag ook via de Brabantse Duurzame Energie Werken (die de voorfinanciering tot nu toe heeft gedaan) te financieren?

De reden dat we gekozen hebben voor uitgifte van Bouwstenen aan inwoners en wel op dit moment, is tweeledig. Enerzijds zijn nu de grootste risico’s in de projectvoorbereiding genomen. De kans dat projecten niet slagen is nog aanwezig, maar veel kleiner dan twee of drie jaar geleden. We hadden vanaf het begin Bouwstenen kunnen uitgeven, maar dat vonden we te vroeg en te risicovol. Daarom heeft BDEW deze financiering voor haar rekening genomen.

De tweede reden heeft te maken met het lokale karakter van de TREM. Terheijdenaren die investeren in Bouwstenen ontvangen hiervoor rente. De opbrengsten van de Bouwstenen blijven in het dorp. Als we ervoor hadden gekozen om bijvoorbeeld via de kapitaalmarkt of andere fondsen te financieren, zouden de opbrengsten in ieder geval niet lokaal blijven. Door samen de schouders eronder te zetten, versterken we op eigen kracht het fundament voor de Traaise energievoorziening. Geld lenen van een bank is overigens in de voorbereidingsfase nog niet mogelijk. In de tweede fase gaan we dat wel doen.

Als er Terheijdenaren zijn die toch ook in de vroege risicovolle fase willen meefinancieren (dus eerder in de projectvoorbereidingen), dan horen we dat graag. We hopen in de toekomst nog meer projecten te kunnen realiseren, daarbij kunnen we opnieuw kiezen hoe we de voorfinanciering willen opbouwen.