Waarom investeren in Traaise bouwstenen?

De projecten van het Traais Energie Collectief zijn een eind op weg. Het grootste risico dat de projecten niet slagen is voorbij. Het collectief vindt het daarom nu – in deze laatste fase van de projectvoorbereiding – verantwoord om inwoners te vragen om financieel te participeren. Uiteraard is er geen garantie dat alle projecten met succes worden afgerond.

Terheijdenaren en andere donateurs laten met een investering in Bouwstenen van de Traaise
Energie Maatschappij zien dat ze het plan voor een eigen Traaise energievoorziening steunen. Door Traaise Bouwstenen af te nemen, bouwen de Terheijdenaren mee aan de projecten en blijven de opbrengsten in het dorp.

Gunstige rente voor eerste investeerders

Met de Traaise Bouwstenen krijgen leden en donateurs van het Traaise Energie Collectief voor het eerst de kans om mee te investeren in de projecten van de Traaise Energie Maatschappij. Naar verwachting volgt op een later moment een nieuwe investeringsronde. Leden en donateurs van het Traais Energie Collectief kunnen dan opnieuw meedoen.

De voorwaarden voor de volgende tranche worden te zijner tijd bekend gemaakt. Het risicoprofiel van de Traaise Bouwstenen, in deze eerste tranche, ligt hoger dan in een volgende fase. Om deze reden leveren de Traaise Bouwstenen nu een gunstigere rente op (7 procent) dan eventuele obligaties in een volgende fase.