Wat levert een Traaise Bouwsteen op?

Met een investering in een of meer Traaise Bouwstenen verstrek je een lening aan de Traaise Energie Maatschappij. In ruil voor je investering ontvang je jaarlijks rente. Deze rente bedraagt 7 procent per jaar, naast de aflossing van je inleg. De aflossing start niet eerder dan één jaar na investering en vindt naar verwachting plaats binnen 4 jaar.

De renteberekening gaat in op een door de Traaise Energie Maatschappij te bepalen datum; dit is binnen 45 dagen na de uiterste datum waarop je inleg op de Traaise Bouwstenen moet zijn ontvangen. De rente wordt berekend over de uitstaande hoofdsom. Dat wil zeggen: als een deel van je lening (de Traaise Bouwstenen) aan de Traaise Energie Maatschappij is afgelost, wordt de rente opnieuw berekend over het resterende deel van je inleg dat nog niet is voldaan.

Lees hier de laatste update van 25 september 2023: ‘Derde uitkering Traaise Bouwstenen

Maatschappelijke waarde

Naast financiële waarde heeft je investering een belangrijke maatschappelijke waarde. Met de aanschaf van Traaise Bouwstenen draag je bij aan de realisatie van de projecten van de Traaise Energie Maatschappij en het Traais Energie Collectief. Deze projecten zijn de kern van onze toekomstige energievoorziening. Inwoners van Terheijden kunnen de energie (stroom en warmte) uit de projecten straks rechtstreeks van de Traaise Energie Maatschappij afnemen.

Sterker Dorp

Het Traais Energie Collectief is mede-eigenaar van de Traaise Energie Maatschappij. We zijn, samen met de Brabantse Duurzame Energie Werken, de baas over ons eigen energiebedrijf. Als aandeelhouder heeft het Traais Energie Collectief medezeggenschap over de winst uit de projecten en de energieverkoop. In de eerste jaren zal deze winst beperkt zijn. Naar verwachting groeit de opbrengst na een aantal jaren. Samen besluiten we dan over de besteding van de winst aan bijvoorbeeld nieuwe Traaise energieprojecten of een verlaging van de Traaise energieprijzen. Die winst vloeit dus niet weg, maar blijft in Terheijden. Dit biedt veel kansen voor een sterker dorp. We kunnen er bijvoorbeeld aan bijdragen dat het pontje blijft varen en dat het Puzzelbad vaker open is. Goed voor onszelf en goed voor ons dorp.
De Energiebrouwerij aan de Schansstraat is het eerste voorbeeld van een project, dat kan bijdragen aan een Sterker dorp. Naast een energiebrouwerij, waar letterlijk energie wordt geproduceerd, wordt het ook een ontmoetingsplek voor Terheijdenaren, met ruimte voor nieuwe ideeën.

Baas over eigen energie

De Traaise Energie Maatschappij levert stroom en warmte uit de projecten rechtstreeks aan de Terheijdenaren. De aandeelhouders, waaronder het Traais Energie Collectief, bepalen samen de koers van de Traaise Energie Maatschappij. Zo hebben de Terheijdenaren, via hun lidmaatschap van het Traais Energie Collectief zeggenschap, bijvoorbeeld over de prijs die we voor onze energie betalen. Ook houden we als inwoners van Terheijden samen de regie over onze energie; we zijn onafhankelijk van grote energiebedrijven.

Duurzaam Terheijden

Niet in de laatste plaats zorgt de nieuwe energievoorziening voor een duurzaam Terheijden. We wachten niet af, maar nemen het heft in eigen hand. We nemen het voortouw in de regio als het gaat om het halen van klimaatdoelen. Als eerste dorp in Brabant willen we energieneutraal zijn en zo een voorbeeldfunctie hebben voor anderen. In zo’n dorp staan we samen sterk en zijn we klaar voor de toekomst.