Wie heeft de voorbereidingskosten voor de projecten tot nu toe betaald?

De afgelopen jaren zijn de kosten voor de projectvoorbereiding gefinancierd door de Brabantse Duurzame Energie Werken (BDEW, met eigenaar Izzy Projects). Het gaat om de kosten tot en met 2019. Een groot deel van de projectvoorbereiding is al gedaan.

BDEW heeft deze voorfinanciering voor haar rekening genomen, omdat zij geloven in het totaalproject van de Traaise Energie Maatschappij en omdat zij hiervoor uiteraard betaald krijgen. Bij financial close van een project wordt de Brabantse Duurzame Energie Werken (BDEW) betaald voor de geleverde diensten (bestede uren) en betaalde kosten in de projectvoorbereiding.

Net als de obligatiehouders (houders van Bouwstenen) ontvangt de BDEW over de voorgeschoten kosten een rentepercentage. Feitelijk heeft BDEW een lening verstrekt aan de TREM, net als de Bouwsteenhouders. De rente over de leningen van de BDEW en de Bouwsteenhouders is relatief hoog, omdat er altijd het risico is dat projecten toch niet slagen en de lening niet afbetaald kan worden.