De TREM nodigt bewoners van het E-veld uit voor een bijeenkomst warmte op woensdag 27 maart om 19.30 uur in de Energiebrouwerij aan de Schansstraat 17.

In het E-veld leveren we de warmte nu nog met een tijdelijke voorziening. Op termijn willen we deze ombouwen naar een permanente voorziening die duurzamer is en wellicht ook omliggende buurten van warmte kan voorzien.

Hiervoor bestaat nog geen concreet plan. Wel hebben we ideeën hierover. We willen onder meer gebruik maken van onze zonnepanelen op het dak van de schietvereniging en een koppeling maken met de Energiebrouwerij. Ook heeft de techniek die we voor ogen hebben een stuk grond nodig dat we hiervoor kunnen gebruiken. 

Graag lichten we onze ideeën 27 maart toe. Input van bewoners is welkom, zodat we dit kunnen verwerken in de vervolgstappen. Er is uiteraard ook de gelegenheid vragen te stellen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link.

Bewoners hebben een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen in hun mailbox.

Zoals je misschien hebt gezien wordt er sinds een aantal weken gewerkt in de Raadhuisstraat. De Traaise Energie Maatschappij (het werkbedrijf van het Traais Energie Collectief) is in de straat bezig om woningen aan te sluiten op het Traais Warmtenetwerk.  

Na de aansluiting worden deze huizen verwarmd met lokaal opgewekte, duurzame warmte en kan de woning van het gas af. Zo bereiden de bewoners hun woning goed voor op de toekomst.

Unieke kans

Aansluiten op het Traais Warmtenet is een unieke kans om je huis te verduurzamen. Niet alleen zetten we samen Terheijden op de kaart als duurzame voorloper. Het Traais Energie Collectief wil eigenaar worden van de nieuwe energievoorziening in Terheijden. Als ons dat samen lukt krijgen we als inwoners zeggenschap over onze energie en de prijzen die we hiervoor betalen. Hoe meer mensen meedoen hoe groter de kans dat we als dorp daarin slagen! Met een aansluiting op het warmtenet help je ook jezelf. Je energielabel schiet omhoog!

Meer weten?

Woon je in de Raadhuisstraat en heb je belangstelling om je woning aan te sluiten op het warmtenet? We gaan graag met je in gesprek. Je kunt dit laten weten via info@traaiseenergiemaatschappij.nl. We kunnen dan een afspraak maken om bij je thuis langs te komen voor een verkennend gesprek.

De tarieven voor warmte in 2024 vind je op onze website.

Begin februari is de eerste factuur gestuurd met het aangepaste voorschot voor warmte in 2024. Dit nieuwe voorschot is gebaseerd op de hoeveelheid warmte die in 2023 is gebruikt. Bij sommige gebruikers daalt het voorschot of blijft het nagenoeg gelijk. Voor een andere groep gebruikers stijgt het voorschot.

Het nieuwe voorschot is gecorrigeerd voor de aangesloten periode, indien je nog niet het hele jaar aangesloten was. Als je niet hele jaar was aangesloten is de seizoensinvloed ook mee gecorrigeerd.

Verbruik

We krijgen steeds meer inzicht in het werkelijk verbruik. Het voorschot in 2023 was in behoorlijk wat gevallen te laag ingeschat. We hebben informatie over gemiddeld verbruik van warmte en over het vroegere gasverbruik bij aanvang niet goed meegewogen. Ook hebben we dit niet tijdig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Hiervoor onze excuses. We hebben het voorschotbedrag nu gecorrigeerd zodat er een betere balans komt tussen de voorschotfacturen en de jaarafrekening.

Hoe komt het voorschot voor 2024 tot stand?

Voor het nieuwe voorschot geldt de prijs van €41,58 per GJ. Deze prijs was in 2023 €39,08. Het vastrecht is hierin meegerekend, dat is €399,30 per jaar (gelijk gebleven). Ook de meterhuur zit erin. Deze is €27,47 per jaar (gelijk gebleven). Nieuw in het voorschot is dat er ook de huur van de afgifteset in is opgenomen. Die is €132 per jaar (€11 per maand). Deze verhoging is aangekondigd in het jaargesprek warmte. Iedereen die aangesloten is heeft hierover in december bericht ontvangen (in een verslag van deze bijeenkomst). Dit totaal is gedeeld door 12 maanden.

Jaarafrekening

De jaarafrekening ontvang je half februari. Hierop is je verbruik te zien. Ook zie je hierop of je nog een bedrag terug ontvangt of dat je een bedrag moet bijbetalen. Indien je voorschot is verhoogd adviseren we je er rekening mee te houden dat je nog een bedrag moet bijbetalen, omdat het gefactureerde voorschot in 2023 dan waarschijnlijk niet de kosten dekt.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@traaiseenergiemaatschappij.nl

De TREM (het lokale energiebedrijf van TEC) sluit woningen in het centrum van Terheijden aan op het Traais Warmtenet. Wist jij dat er een flinke subsidie is voor overstappen naar gasloos?

De overheid zet stevig in op duurzame maatregelen voor huiseigenaren. Als je je huis verduurzaamt kun je hiervoor in veel gevallen subsidie aanvragen. Dat geldt ook als je overstapt op het Traais Warmtenetwerk. De subsidie hiervoor was in 2023 €3.325. Voor aansluitingen na 1 januari 2024 is de subsidie verhoogd naar €3.775.

Je moet dan wel je gasaansluiting laten verwijderen, zodat je woning helemaal gasloos is. De subsidie dien je aan te vragen binnen 24 maanden na de aansluiting. Voor meer informatie over de subsidie voor de aansluiting op het warmtenet zie de website van het RVO.

Het heeft even geduurd, maar sinds vorige week is de tijdelijke warmte-installatie op het E-veld voorzien van een eigen stroomaansluiting. De stroom is nodig om warm water vanuit de installatie naar de huizen te kunnen pompen.

De stroomaansluiting betekent dat het aggregaat om stroom te maken niet meer nodig is en is verwijderd. De overlast die je mogelijk van het aggregaat hebt gehad behoort daarmee tot het verleden.

Verder willen we je laten weten dat we in gesprek zijn met gemeente Drimmelen over een permanente installatie op het E-veld. Ook voeren we op dit moment de eerste oriënterende gesprekken met aannemer Zwaluwe bouw over aansluiting van nieuwbouwwijk De Molenweel op het Traais Warmtenetwerk.

Aan het eind van kwartaal 1 zullen we een bijeenkomst organiseren voor de bewoners van het E-veld en je verder bijpraten. Ook kun je dan vragen stellen. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvang je in je mailbox.

Heb je op vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten via info@traaiseenergiemaatschappij.nl