Wat zijn de prijzen voor warmte in 2024?

Van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023
Alle bedragen zijn inclusief btw
Van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024
Alle bedragen zijn inclusief btw
Vaste bijdrage ruimteverwarming & warm tapwater€ 399,30 per jaar€ 399,30 per jaar
Verbruikskosten Traaise warmte€ 39,08 per GJ​€ 41,58 per GJ
Meterhuur€ 27,47 per jaar€ 27,47 per jaar
Huur afgifteset€ 132 per jaar

Prijs warmte 2024

In 2024 is de prijs voor Traaise warmte van de TREM € 41,58 per GJ. Er is een inflatiecorrectie toegepast van 4,4% (verwachte algemene inflatie in 2023). Naast de prijs voor warmte zijn er ook vaste kosten. Tot eind 2023 waren dit alleen kosten voor het vastrecht (vaste bijdrage ruimteverwarming & warm tapwater) en de meterhuur. Deze kosten blijven ongewijzigd. In 2024 komt daar de huur van de afgifteset bij. Als afnemer van warmte heb je de afgifteset niet in eigendom, deze huur je van ETW (Eerste Traais Warmtebedrijf, onderdeel van TREM). Voor de huur van de afgifteset betaal je een vast bedrag per jaar. In 2024 is dit bedrag €132.

Prijsafspraken

Prijsafspraken maakt de TREM in samenspraak met haar aandeelhouder en het Traais Energie Collectief. De prijzen voor 2024 zijn eind 2023 tijdens een bijeenkomst met warmte-afnemers voorgelegd en besproken. Voor prijsaanpassing is geen ALV-besluit nodig.

Prijsmodel

De prijs voor warmte is gebaseerd op een kostprijs+ model. Dit model gaat uit van wat het kost om de warmte te maken. Hiervoor vormen gedane investeringen en de huidige operationele kosten de basis. Om gezond en rendabel te kunnen zijn zit in deze prijs ook een opslag. Deze opslag is een maatschappelijk verantwoord rendement dat nodig is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat de TREM kan blijven bestaan.

Aantal aangesloten huishoudens

Ook het aantal huishoudens dat is aangesloten heeft invloed op de hoogte van de prijs. Hoe meer mensen de komende jaren meedoen, hoe lager de kostprijs. Je deelt de gemaakte kosten immers met meer mensen. Daarnaast geldt ook dat als je meer warmte maakt de prijs per geproduceerde GJ omlaag gaat. Hoe meer productie, hoe lager de prijs per stuk.

Maximaal tarief ACM

Net als andere warmteleveranciers moeten wij voldoen aan het ‘niet meer dan gas principe’. Dit principe is opgenomen in de warmtewet en houdt in dat de prijs voor warmte niet hoger mag zijn dan die van gas. Het ACM (Autoriteit Consument en Markt) stelt op basis hiervan jaarlijks in december een maximale prijs vast voor warmte. Voor 2024 is de maximale prijs voor warmte € 46,69 per GJ. Met onze prijs van € 41,58 blijven wij hier dus ruim onder. Ook voor de vaste kosten en de huur van de afgifteset is in de warmtewet een maximaal tarief bepaald.