Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van goed geïsoleerde leidingen onder de grond waar warm water doorstroomt.

Hoe wordt het Traais Warmtenetwerk gevoed?

Het warmtenetwerk voeden we met eigen, duurzame bronnen. We halen energie uit onze eigen rivier de Mark.

Wat is het Eerste Traais Warmtebedrijf?

Het Eerste Traaise Warmtebedrijf is een onderdeel van de Traaise Energie Maatschappij. Dit bedrijf maakt warmte en levert dit af bij de huishoudens in Terheijden.

Kan iedere woning worden aangesloten op het Traais Warmtenetwerk?

De warmte in het Traais Warmtenetwerk is ten minste 70°C. Deze hoge temperatuur zorgt ervoor dat in de meeste huizen in Terheijden geen aanpassingen nodig zijn.

Wanneer kan ik Traaise warmte afnemen?

Kijk hier voor de planning.

Wat kost het aansluiten op het Traais Warmtenetwerk?

De Traaise Energie Maatschappij draagt de kosten voor het aansluiten van je woning tot een bedrag van €3.000,-.

Wat betaal ik voor Traaise warmte?

De warmtewet regelt de maximale prijs die de Traaise Energie Maatschappij voor warmte kan vragen. Deze bestaat uit een variabel deel voor de geleverde energie en een vastrecht voor de aansluiting op het warmtenet.

Aansluiten op het warmtenet betekent afsluiten van gas?

Wil je overstappen naar Traaise warmte dan kun overstappen op elektrisch koken. Doe je de overstap liever stap voor stap? Dat kan! Je kunt ervoor kiezen met transitiegas voorlopig op gas te blijven koken.

Kan het Traais Warmtenetwerk piekmomenten aan?

Ja zeker, piekmomenten kunnen goed worden opgevangen. We gebruiken hiervoor een buffervat zodat het kan bijspringen als er veel vraag is
.

Kan de techniek van het warmtenet falen?

Ja, de techniek kan falen. Daarom houden we een back-up voorziening achter de hand.

Wie wordt mijn energieleverancier als ik overstap op warmte?

Overstappen op warmte betekent overstappen naar een nieuwe energieleverancier. In ons geval is dat de Traaise Energie Maatschappij. In de Brabantse warmteleverancier Kelvin hebben we onze partner gevonden. Dit energiebedrijf is in het bezit van de vereiste vergunningen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Wie zijn de samenwerkingspartners voor het warmtenet?

Voor de aanleg van het Traais Warmtenetwerk werkt de Traaise Energie Maatschappij samen met een aantal partners. Rotterdam Engineering, Aannemersbedrijf Nijkamp, Bouwbedrijf Strukton en Kuijpers zijn de partners voor de ontwikkeling, de aanleg van het netwerk en het inregelen van de installaties. Ook voor het leveren van warmte hebben we de juiste partner gevonden, het Brabantse bedrijf Kelvin.

Wat is de Traaise Energie Maatschappij?

De Traaise Energie Maatschappij is een lokaal energiebedrijf waar je je energie kunt afnemen. De energie die we leveren is duurzaam en in ons eigen dorp opgewekt. De Traaise Energie Maatschappij komt in handen van het Traais Energie Collectief. Zo hebben de inwoners van Terheijden regie over hun eigen energie.