Kan het Traais Warmtenetwerk piekmomenten aan?

Ja zeker, piekmomenten kunnen worden opgevangen. Op de piekmomenten, als veel mensen tegelijkertijd opstaan of thuis komen is de vraag naar warmte groot.

Om aan deze vraag te voldoen gebruiken we een buffervat. Dit vullen we dag en nacht, zodat het kan bijspringen als er veel vraag is.