Kan de techniek van het warmtenet falen?

Ja, de techniek kan falen. Daarom houden we een back-up voorziening achter de hand.

We maken in zo’n geval gebruik van grote, elektrische waterketels. Deze ketels gebruiken we ook op hele koude dagen als het vermogen van het systeem tijdelijk groter moet zijn dan de warmtepompen aankunnen. Net als de warmtepompen werken de waterketels op lokaal opgewekte stroom.