Heb ik recht op compensatie als er geen warmte wordt geleverd?

Compensatieregeling Kelvin (TREM maakt gebruik van de vergunning van Kelvin om warmte te leveren)

Storing in de warmtelevering

Kelvin heeft als doel om installaties in en om uw woning optimaal in te regelen voor een zo groot mogelijke energie-efficiëntie. Toch bestaat de mogelijkheid dat er een storing in onze warmtelevering plaatsvindt. Wij vragen u in dat geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze servicelijn: 085 – 489 64 00 (24 uur per dag bereikbaar).

Vergoeding bij storing

In de Warmtewet staat dat u recht heeft op een financiële vergoeding in het geval van een storing. U krijgt als afnemer met een aansluiting van maximaal 100 kW, een vergoeding bij een collectieve storing als deze langer heeft geduurd dan acht uur. Duurde de storing korter dan 8 uur? Dan krijgt u geen vergoeding. U krijgt 35 euro bij een onderbreking vanaf 8 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt, hebt u recht op een extra bedrag van 20 euro. De warmteleverancier moet de compensatie binnen 6 maanden na het herstel van de storing aan u betalen.

Uw rechten bij geplande werkzaamheden

Kelvin zal u minimaal 3 dagen voor de mogelijke onderbreking van de warmtelevering hiervan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door werkzaamheden. In dat geval heeft u geen recht op compensatie.

Er wordt door Kelvin niet gecompenseerd bij

a. de onderbreking van de levering van warmte is voorzien, mits de leverancier de getroffen verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op geschikte wijze op de hoogte heeft gesteld; of

b. de onderbreking van de levering van warmte zijn oorsprong vindt in de binnen installatie van de verbruiker;

of

c. de storing korter duurt dan vier uur; of

d. de levering van elektriciteit en/of gas aan aansluitingen wordt onderbroken, waardoor Kelvin niet in staat is warmte te leveren; of

e. de oorsprong van de uitval van de levering van warmte door een derde wordt veroorzaakt of het gevolg is van een natuurramp, sabotage, etc.

f. Iedere warmteleverancier mag ieder jaar 1 grote storing hebben in het warmtenet zonder dat daarvoor een compensatie te hoeven betalen. Deze storing moet echter wel binnen 24 uur worden opgelost.

Bent u het oneens met een factuur, een vergoeding of een bepaalde gang van zaken? Neem in dat geval in eerste instantie contact met ons op. Kelvin zet zich in om er samen met u uit te komen.

Mocht het geschil echter niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl