Hoe verantwoordt de TREM haar bedrijfsvoering?

De Traaise Energie Maatschappij (TREM) legt verantwoording af aan haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Raad van Commissarissen. Het Traais Energie Collectief (TEC) is vertegenwoordigd in beiden.

In de Raad van Commissarissen zijn drie van de vier commissarissen bestuursleden van TEC. De bestuurder van de TREM legt verantwoording af over de bedrijfsvoering van de TREM en legt nieuwe plannen (inclusief investeringen) voor. Het bestuur van het TEC stemt haar inbreng in de Traaise Energie Maatschappij af met haar leden via de Algemene Ledenvergadering.

Traais Energie Collectief beslist mee

Als mede-eigenaar beslist het Traais Energie Collectief mee over de richting van de Traaise Energie Maatschappij. Leden kunnen samen beslissen over bijvoorbeeld nieuwe projecten, besteding van de winst en aanpassing in de stroomprijzen van de Traaise Energie Maatschappij. Zo wordt Terheijden onafhankelijk van andere energiebedrijven en hebben Terheijdenaren de regie over hun eigen energievoorziening. Een heel nieuwe eigendomsstructuur: een belangrijke drijfveer voor het Traais Energie Collectief.