Wat is de kans van slagen van de energieprojecten?

De afgelopen jaren zijn veel mijlpalen behaald in de projectvoorbereiding. De meeste belangrijke elementen (vergunningen, SDE-beschikking) die nodig zijn om de projecten te realiseren zijn beschikbaar. De vergunningen zijn echter nog niet onherroepelijk vanwege beroep en bezwaar. De vooruitzichten zijn goed. De kansen zijn ook juridisch geanalyseerd en het ziet er naar uit dat we de projecten in de TREM, na het doorlopen van de procedures allemaal kunnen realiseren.

Toch bestaat er altijd nog een kans dat een (of zelfs meerdere, maar dat is zeker niet de verwachting) van de projecten niet doorgaat. Uit het financieel model blijkt dat zelfs wanneer een van de projecten geen doorgang vindt, de aflossing en rente van de Bouwstenen uitbetaald kan worden. Wanneer twee van de projecten niet slagen, wordt het lastiger. Maar de verwachting is dus dat alle projecten een goede slagingskans hebben en hooguit zullen uitlopen, als procedures langer duren. Als na acht jaar blijkt dat de Traaise Energie Maatschappij het verschuldigde bedrag aan de deelnemers niet kan voldoen heeft de TREM het recht om de Traaise Bouwstenen om te zetten in een aandeel (zonder stemrecht). Bouwsteenhouders worden dan aandeelhouder in de TREM.