Wie is de eigenaar van de Traaise Energie Maatschappij?

De Brabantse Duurzame Energie Werken (BDEW, met eigenaar Izzy Projects) is samen met het Traais Energie Collectief aandeelhouder van de Traaise Energie Maatschappij. Op dit moment heeft het Traais Energie Collectief een prioriteitsaandeel, dit is een bijzonder aandeel waaraan bepaalde rechten zijn gekoppeld.

Het Traais Energie Collectief heeft in de toekomst een exclusief optierecht om alle aandelen van BDEW in de Traaise Energie Maatschappij over te nemen (nadat de projecten in de eerste fase zijn opgeleverd en de Energiebrouwerij in werking is gesteld). De afspraak is dat BDEW in dat geval een minderheidsaandeel houdt. Met dit minderheidsaandeel behoudt BDEW het recht op een beperkt deel van het toekomstig rendement. BDEW ontvangt zo een succesvergoeding voor haar inzet en het gelopen risico in de voorfinanciering.